CASCO

Fetea Lavinia

Broker de Asigurare

CASCO este asigurarea facultativă care asigură autovehiculele înmatriculate în România împotriva unor riscuri pe care le alege asiguratul.

Aceste riscuri se referă la avarii (ciocniri, zgârieturi, căderi în apă sau prăpastie, căderea unor corpuri străine pe maşină, acţiunea animalelor etc.), vandalism (acte ale unor răufăcători chiar dacă nu sunt identificaţi), fenomene naturale (cutremur, inundaţie, alunecări de teren, furtună, grindină, trăsnet etc.), furt.

Asigurarea nu este valabilă în anumite situații, numite excluderi, precum: război, accident produs cu intenţie, accident produs în urma unei defecţiuni tehnice şi inspecţia tehnică periodică era expirată la data producerii  evenimentului. De asemenea, excluderile se referă și la sitațiile în care autovehiculul era condus de o persoană sub influenţa alcoolului, substanţelor halucinogene sau fără permis de conducere valabil.

Tipuri de asigurare CASCO

Asigurarea auto CASCO de bază acoperă un număr limitat de pagube. Acestea vor fi stipulate în contractul semnat de asigurator și asigurat. Acoperirea se restrânge la daunele produse pe teritoriul țării.

Asigurarea auto CASCO completă include:

protecție chiar dacă autovehiculul este condus de către alte persoane decât cea pe al cărui nume este făcută asigurarea

despăgubiri dacă incidentul s-a petrecut în afara țării.

De asemenea, poate include și acoperirea daunelor produse doar jantelor sau anvelopelor sau daune produse în afara drumurilor publice.

Costul unei asigurări CASCO poate să difere în funcție de mai mulți factori, cum ar fi franșiza, sau adăugarea unor clauze suplimentare care să fie acoperite de asigurator. Alți factori care pot influența costul primei anuale de asigurare CASCO sunt valoarea autovehiculului, vechimea sau starea acestuia, sau dotările suplimentare.

Asiguratul își poate asuma o parte din despăgubire – fie ca sumă fixă, fie ca procent din valoarea despăgubirii –, care se numește franșiză și pe care acesta trebuie s-o achite în caz de daună.

Dacă dorești să optezi pentru franşiză, prima poliţei CASCO va fi mai mică. Acest lucru se întâmplă deoarece compania de asigurări nu acoperă întreaga sumă în cazul unui accident care intră sub incidența contractului de asigurare. Pentru unele mașini de lux, deoarece costul reparațiilor ar fi mare, franșiza ar putea fi obligatorie. De asemenea, din cauza riscului mai mare de producere a accidentelor, plata prin franșiză li se poate impune proprietarilor cu vârste sub anumite limite.

Cu toate că este facultativă, asigurarea auto CASCO este foarte utilă în cazul unui incident neprevăzut.


Webmail | Copyright © . Toate drepturile rezervate.
Web Hosting & Web Design by Weblike PRO