Medicală de călătorie

Fetea Lavinia

Broker de Asigurare

Prin asigurarea medicală de călătorie se acoperă cheltuielile medicale sau de repatriere necesare ca urmare a unei îmbolnăviri în timpul călătoriei în străinătate sau a unui accident survenit. Asiguraţii sunt persoane fizice cu domiciliul în România şi este valabilă atât în ţările străine menţionate pe poliţă, cât şi în țările de tranzit. La această asigurare mai pot fi adăugate clauze privind  acoperirea riscului în urma practicării de sporturi extreme, pierderea bagajelor, răspunderi civile faţă de terţi, etc.

Întrebarea frecventă este aceea dacă poate fi înlocuită această asigurare medicală de călătorie cu Cardul European de Asigurări de Sănătate (CEASS). Valabilitatea CEASS este în Spaţiul Economic European plus Elveţia, iar al asigurării medicale de călătorie în orice stat al lumii. CEASS acoperă servicii medicale conform cu sistemul de Securitate social potrivit legilor statului respectiv, pe când asigurarea medicală de călătorie acoperă inclusiv cheltuielile medicale în sistem privat. Asigurarea privată acoperă suplimentar şi cheltuielile aferente repatrierii sanitare, cheltuielile cu repatrierea în caz de deces, toate cheltuielile de spitalizare, accidentele de orice fel întâmplate în perioada şederii pe teritoriul ţării respective, alte cheltuieli medicale.


Webmail | Copyright © . Toate drepturile rezervate.
Web Hosting & Web Design by Weblike PRO